MOTTAINAI

"Mottainai" is een oude boeddhistische term afkomstig uit Japan. Mottainai betekent respect hebben voor de grondstoffen en middelen die ons geboden worden.
Voorkom verspilling en draag zorg voor een efficiƫnt gebruik van alle middelen en grondstoffen met respect en gevoel van dankbaarheid.

Welcome to MOTTAINAI

VOORKOMEN VAN VERSPILLING

Reduce

De allerbelangrijkste actie is reduceren. Verminder het verbruik van natuurlijke middelen. Stop de aanschaf van niet noodzakelijke producten. En stop verspilling van grondstoffen en energie.   

Oplossingen tot vermindering worden eenvoudig gevonden door slimmere toepassingen. Denken in duurzame oplossingen in plaats van kortstondig verbruik van grondstoffen en energie.

Reuse

Het is onze ambitie om gebruikte grondstoffen en producten zo lang als mogelijk te gebruiken. Dit kan voor dezelfde toepassingen zijn of voor nieuwe doeleinden.  
De juiste keuze voor materiaalgebruik tijdens de productiefase is essentieel voor duurzaam gebruik van producten.

Levensduur verlengende aanpassingen voorkomt kortstondig verbruik van middelen.

Recycle

Het verschil tussen Reuse en Recycle is dat bij recycling producten worden bewerkt die aan het einde van de levensduur zijn. Deze producten worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen voor nieuwe producten.

Om dit maximaal mogelijk te maken zijn circulaire producten de enige die ontwikkeld, geproduceerd en geconsumeerd mogen worden. 

Respect

Bij alles wat de doen, produceren, ondernemen, verbruiken, consumeren en afdanken hebben we maximaal respect voor de leefbaarheid van vandaag, morgen en de verre toekomst. Ons handelen van vandaag de dag mag geen nadelige gevolgen voor toekomstige generaties veroorzaken.

Onze acties ontwerpen duurzame business modellen die respect uitstralen voor al het goeds dat de aarde te bieden heeft.    

Social Responsibility

Sluit uw bedrijfsvoering aan op de Sustainable Development Goals van de United Nations? Welke voordelen kunt u behalen uit samenwerkingsverbanden met andere bedrijven en organisaties?

Mottainai ondersteunt bedrijven het beleid op Social Responsibility vorm te geven. Mottainai brengt bedrijven en NGO's bij elkaar om resultaten te boeken die los van elkaar nooit behaald worden. 

Mottainai zorgt dat economische groei gepaard gaat met relevante verbetering van de maatschappelijke impact. 

MVO Strategie

Economische groei kan alleen gepaard gaan met duurzame bedrijfsvoering. Steeds meer organisaties worden zich hiervan bewust. Heeft u duurzaamheid verankerd in uw bedrijfsvoering? "Doing good" op mens- en milieugebied leidt tot "Doing Well" op financieel gebied.

Mottainai ondersteunt organisaties met projectmanagement voor verduurzaming van bestaande en nieuwe business modellen. Vanuit visie & missie wordt een MVO plan opgesteld. Gedurende de executie worden de prestaties gemeten en continu verbeterd.

Mottainai zorgt voor duurzame ontwikkeling op financiële- en milieuparameters.

Onze aanpak

Effectief beleid op MVO en Social Responsibility start bij een relevante verankering in de toekomstplannen en dus in de Missie en Visie van uw organisatie. Als startpunt gaat Mottainai met u vastleggen waar uw organisatie voor staat en welke koers gevolgd wordt op het gebied van People, Planet en Profit. Hiervoor hanteren wij het tien-stappenplan:

  1. uitvoeren van omgevingsanalyse 
  2. opstellen en toetsen Missie en Visie
  3. vaststellen meest relevante Thema's (MVO en Social Responsibility)
  4. vaststellen van noodzakelijke verbindingen met ketenpartners
  5. vaststellen van meest relevante KPI's, nulmeting en doelstellingen
  6. opstellen en uitvoeren actieplan
  7. zorgen voor ruim draagvlak binnen de organisatie
  8. integreren beleid in alle bedrijfsprocessen
  9. zorgdragen voor resultaatgerichte communicatie intern en extern
  10. evalueren, rapporteren, bijsturen en verbeteren 

Cruciaal in onze aanpak is data management. Ontsluiten en toepassen van de meest relevante data stelt ons in staat de actieplannen volledig te beheersen en de effectiviteit te meten. Veel organisaties meten de eigen data. Mottainai gaat een stap verder en maakt de ketenaanpak inzichtelijk. Dit draagt bij tot keteninnovaties en sluit aan bij de kernwaarden van Mottainai. "Samen bereiken we hogere prestaties die goed zijn voor mens, milieu en organisatie".